50-lecie Polskiej Macierzy Szkolnej
Polska Macierz Szkolna – Wuppertal III
  • 50 lat
    działalności
  • 10 szkół
    w Niemczech
  • 250 dzieci
    objętych nauką języka polskiego
By - Anna Śmigielska

Polska Macierz Szkolna w Niemczech – punkt szkolny Wuppertal III

Punkt szkolny Wuppertal III obejmuje nauczaniem dzieci z klasy 1 i 2, jak również dzieci w wieku przedszkolnym, które ukończyły 5 rok życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki, w salce Polskiej Misji Katolickiej przy Bernhard-Letterhausstr. 11 w Wuppertalu i trwają 45 minut.

Nauczanie odbywa się zgodnie z podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.  Nauka języka polskiego to nie tylko nauka czytania i pisania, ale również poznawanie obyczajów, historii i geografii Polski stosownie do wieku i możliwości uczniów.

Obecnie w klasie pierwszej uczy się 10 uczniów, a w klasie drugiej 8.  Lekcje opieram głównie na zabawie, opowieściach obrazkowych, nauce piosenek i wierszy. Dużą wagę przywiązuję do zajęć plastycznych oraz kreślenia znaków literopodobnych, które przygotowują uczniów do nauki pisania, rozwijając równocześnie wyobraźnię. Lekcje dostosowuję oczywiście do potrzeb uczniów, do ich możliwości językowych i manualnych. Uczenie języka polskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest dużym wyzwaniem, ale równocześnie daje wiele satysfakcji.